D9D1E2

Datalekken in Nederland

2012

Incassobureau stuurt lijst met wanbetalers aan procederende klant telefoonbedrijf (12/02/24)

[Organisatie | Verwerking | Betrokkenen | Soort (persoons)gegevens | Type incident | Beschrijving van het incident | Respons van de organisatie | Bronnen]

Organisatie

KPN/Telfort; Marjoc Finance, Heino; GGN, Den Bosch.

Verwerking

Verstrekking akte van cessie.

Betrokkenen

"1.243 Telfort-klanten die in 2010 met GGN te maken kregen" [Bron]

Soort (persoons)gegevens

"Voorletter(s), achternaam, volledig adres, het 06-nummer, geboortedatum en de hoogte van de schuld: hij weet alles van de 1.243 wanbetalers." [Bron]

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Beschrijving van het incident

"[De ontvanger] kreeg de lijst nadat hij om een akte van cessie had gevraagd, een verklaring van schuldovername. Telfort verkoopt zijn vorderingen namelijk aan derden, zoals vrijwel alle telecombedrijven in Nederland. Op die manier haalt het bedrijf een deel van de achterstallige betalingen binnen en hoeft het niet achter wanbetalers aan. In dit geval nam investeringsmaatschappij Marjoc Finance in Heino de schuldenportefeuille 878.910,70 euro over. En zette er vervolgens incassobureau GGN op. [De ontvanger van de lijst]: 'Mijn dochter kreeg aanmaningen van een bedrijf dat beweerde dat ze hen honderden euro's schuldig was. Ja, dat kan iedereen wel zeggen. Dus ik wou bewijs zien van de schuldoverdracht. Ik verwacht dan natuurlijk niet het volledige bestand te ontvangen.'" [Bron]

Respons van de organisatie

"KPN/Telfort is 'not amused', zegt [een woordvoerder]. 'De vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten staat bij ons voorop. Dat verwachten we ook van derden waar we mee te maken hebben. Ik wil u verzoeken dit niet te publiceren.' Later zegt hij: 'Dit had niet mogen gebeuren. We hebben GGN er op aangesproken.' Marjoc-eigenaar [...] is 'geschrokken'. 'Het laatste waar ik behoefte aan heb is dat onze klantgegevens op straat liggen', zegt hij. 'Ik betreur dit zeer.' De vingers wijzen dus naar incassobureau GGN. Gerechtsdeurwaarder [...] van GGN, tevens lid van de Raad van Bestuur, heeft er 'geen goed woord voor over' dat [de ontvanger van de lijst] de zaak openbaar maakt en overweegt juridische stappen. Hij zegt dat GGN zijn bestanden wel kn anonimiseren, maar beweert dat er jurisprudentie is waaruit blijk dat de rechtbank daar 'niet mee akkoord' gaat. 'We hebben in de conclusie van repliek expliciet aangegeven dat dit bestand privacygevoelig is', zegt [een] GGN-woordvoerder [...]. 'Wij gaan daar altijd zeer zorgvuldig mee om.' GGN stuurde de lijst op 9 september naar de rechtbank en schreef: 'Omdat het een Excel-bestand betreft is het niet mogelijk om de vorderingen op n bladzijde gespecificeerd te krijgen.' Persrechter [...] van de sector kanton van de Amsterdamse rechtbank: 'GGN heeft de lijst met alle namen ongevraagd opgestuurd. Ze liggen hier voor me, pagina's vol. De kantonrechter heeft daar niet om gevraagd. Het is aan GGN om de akte van cessie te onderbouwen en dat hoeft niet op deze manier. Als alleen de naam [van de ontvanger van de lijst] er had gestaan, was het goed.'" [Bron]

Bronnen

De Pers: Daar gaat uw privacy (12/02/24)
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

.