D9D1E2

Datalekken in Nederland

2012

Gemeentelijke belastingwebsite lekt persoonsgegevens (12/02/29)

[Organisatie | Verwerking | Betrokkenen | Soort (persoons)gegevens | Type incident | Beschrijving van het incident | Respons van de organisatie | Bronnen]

Organisatie

Cosensus, gemeente Haarlem, Haarlemmermeer en Hillegom.

Verwerking

Belastingwebsite.

Betrokkenen

"Haarlemmers, Haarlemmermeerders en Hillegommers" [Bron]

Soort (persoons)gegevens

"Het gaat om de website van Cocensus die de inning van de gemeentelijke belasting regelt voor de drie gemeenten. Op die website kunnen mensen inloggen met hun DigiD om hun gegevens in te zien over bij voorbeeld de WOZ-waarde van hun woning of de aanslag afvalstoffenheffing. Ook kunnen ze middels de site bezwaar maken tegen de aanslagen of de vastgestelde waarde van hun koophuis en is het burgerservicenummer te zien." [Bron]

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Beschrijving van het incident

"Haarlemmer [...] had dit weekeinde grote problemen met inloggen. Na verschillende pogingen belandde hij ongewild op de pagina met de persoonlijke gegevens van een andere Haarlemmer. 'Ik heb verder niet doorgeklikt uit respect voor de privacy van deze man of vrouw. Maar dit mag en kan natuurlijk niet gebeuren.'" [Bron]

Respons van de organisatie

"[De ontdekker van het lek] stuurde afgelopen zaterdag direct een klachtenmail naar de gemeente Haarlem. Daarin meldde hij de inlogproblemen en liet weten dat hij bij de persoonlijke gegevens van een ander terecht kwam. In plaats van direct contact te zoeken met de Haarlemmer stuurde de gemeente de klacht slechts door aan Cocensus. Ook nadat [de ontdekker] nogmaals per mail de ernst van de zaak nadrukte werd hem enkel medegedeeld dat zijn klacht was doorgestuurd. Bij Cocensus belandde [de] mail tussen andere klachten en zijn grootste grief, de beveiliging, werd over het hoofd gezien." [Bron]

"Volgens [de directeur] van Cocensus bellen er zelfs computerexperts om hun diensten aan te bieden. [...] 'We hebben van alles nagespeeld en bekeken, maar het is nog steeds onduidelijk hoe dit kon gebeuren', zegt [de directeur]." [Bron]

Bronnen

IJmuider Courant: Belastingwebsite Haarlem lek (12/02/29)
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

IJmuider Courant: Lek gemeentelijke belastingsite nog niet boven water (12/02/29)
[Open link in dit venster | Open link in nieuw venster]

.