D9D1E2

Datalekken in Nederland

2013

USB-stick met vorderingen en aanslagen waterschapsbelastingen op straat gevonden (2013-06-05)

[Organisatie | Verwerking | Betrokkenen | Soort (persoons)gegevens | Type incident | Beschrijving van het incident | Respons van de organisatie | Nasleep van het incident | Bronnen]

Organisatie

Waterschap Aa en Maas.

Verwerking

Onbekend.

Betrokkenen

"[...] zeker vijfduizend inwoners van het Waterschap Aa en Maas [...] Het gaat volgens de omroep onder meer om inwoners van de Brabantse plaatsen Heusden, Rosmalen en Helmond." [Nederlands Dagblad, 2013-06-05]

Soort (persoons)gegevens

"Rekeningnummers, adressen en handtekeningen [...] Op de stick staan vorderingen en aanslagen van waterschapsbelastingen over vorig jaar. [...] Bij een groot deel van de machtigingen zijn wel bankgegevens en handtekeningen ingevuld, maar is het bedrag blanco." [Nederlands Dagblad, 2013-06-05]

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid en potentieel de beschikbaarheid van de verwerkte gegevens.

Beschrijving van het incident

"Dinsdagavond werd een op straat gevonden usb-stick met die gegevens anoniem bij Omroep Brabant afgeleverd. Volgens de regionale omroep is niet bekend of kwaadwillenden met de gegevens aan de haal zijn gegaan." [Nederlands Dagblad, 2013-06-05]

Respons van de organisatie

"Een woordvoerder van het waterschap laat weten sinds woensdagochtend bekend te zijn met de vermissing. Het waterschap heeft geen idee hoe de stick kwijt kon raken. 'Het valt koud op ons dak', laat de zegsman weten. Het waterschap doet aangifte en stelt een intern onderzoek in. Het waterschap waarschuwt sinds maandag op zijn website voor spookdwangbevelen. Of er een verband is tussen de kwijtgeraakte gegevens en de spookfacturen, maakt deel uit van het onderzoek. Tot dusverre is één keer melding gemaakt van een factuur met een foutief rekeningnummer. Uit voorzorg is daarom direct een melding online gezet, aldus de woordvoerder." [Nederlands Dagblad, 2013-06-05]

Nasleep van het incident

"De usb-stick ligt woensdag nog bij Omroep Brabant. Over het ophalen van de gegevensdrager door het waterschap Aa en Maas was woensdag aan het begin van de middag nog niets afgesproken." [Nederlands Dagblad, 2013-06-05]

Bronnen

2013-06-05

.