D9D1E2

Datalekken in Nederland

2013

Identiteitsfraude via DigiD (2013-12-12)

[Organisatie | Verwerking | Betrokkenen | Soort (persoons)gegevens | Type incident | Beschrijving van het incident | Respons van de organisatie | Nasleep van het incident | Bronnen]

Organisatie

Overheid.

Verwerking

Authenticatie via DigiD / onder meer aanvraag zorg- en huurtoeslag.

Betrokkenen

"[...] veelal studenten [...]" [Openbaar Ministerie, 2013-12-12]

Soort (persoons)gegevens

"[...] identiteitsgegevens [...]" [Openbaar Ministerie, 2013-12-12]

Type incident

Inbreuk op de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Beschrijving van het incident

"In juni is aangifte gedaan door slachtoffers, veelal studenten, van identiteitsfraude in een flat aan de Duindoorstraat in Groningen en vervolgens in oktober door slachtoffers in een flat aan de Eendrachtskade in Groningen. De slachtoffers gaven aan dat zij niet meer bij hun DigiD account konden komen. Hun DigiD bleek buiten hun medeweten om, opnieuw aan te zijn gevraagd. Tot nu toe zijn 54 aangiften opgenomen en er kunnen nog meer aangiften volgen. De schade wordt [...] geschat op enige tonnen. De verdachten hebben bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslagen aangevraagd waarbij zij de bedragen op hun eigen bankrekeningen hebben laten overmaken. Hoe de verdachten in het bezit zijn gekomen van de juiste identiteitsgegevens moet uit nader onderzoek blijken. De mogelijkheid dat dit is gebeurd middels het hengelen van post uit de brievenbussen wordt hierin meegenomen." [Openbaar Ministerie, 2013-12-12]

Respons van de organisatie

[Niet bekend.]

Nasleep van het incident

"Het onderzoek naar de identiteitsfraude is in een stroomversnelling gekomen door de aanhouding van de verdachten op 5 november 2013. De verdachten werden opgemerkt bij een studentenflat aan de Eendrachtskade in Groningen. Zij hielden zich daar verdacht op en werden herkend door een getuige op basis van een eerder bezoek aan de flat. Door het alert en adequaat reageren van getuigen kon de politie de vijf verdachten gezeten in een auto aanhouden voor nader onderzoek. In het kader van het onderzoek hebben op verschillende plaatsen doorzoekingen plaats gevonden, waaronder op een adres in Hoogezand waar een van de verdachten verbleef. Hier werden telefoons, sleutels, een laptop, tijdelijke bankpassen, administratie en brieven van DigiD aangetroffen." [Openbaar Ministerie, 2013-12-12]

Bronnen

2013-12-12

.