D9D1E2

Datalekken in Nederland

2014

E-mailbestand gemeente gebruikt voor verzending spam (2014-06-20)

[Organisatie | Verwerking | Betrokkenen | Soort (persoons)gegevens | Type incident | Beschrijving van het incident | Respons van de organisatie | Nasleep van het incident | Bronnen]

Organisatie

Gemeente Groningen.

Verwerking

Verzending e-mail.

Betrokkenen

"[Personen en instanties die zijn opgenomen in] het e-mailbestand van de gemeente Groningen." [Ouderenjournaal, 2014-06-20]

Soort (persoons)gegevens

"Behalve de e-mailadressen zijn er geen persoonlijke gegevens van ontvangers van de mail in verkeerde handen gekomen." [Ouderenjournaal, 2014-06-20]

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Beschrijving van het incident

"Het was een opmerkelijke mail gisteren in de mailbox van het Ouderenjournaal. De mail vermeldde de gemeente Groningen als de afzender, maar was verstuurd via de Ivoorkust. Een reden temeer om de mail niet te openen. En terecht niet bleek achteraf. De gemeente Groningen is namelijk niet de afzender van e-mails met het onderwerp: VERY IMPORTANT DEAL OFFER FROM (AFDB) ABIDJAN, COTE D'IVOIRE. Het lijkt alsof de gemeente Groningen dit bericht heeft verzonden. Dat is niet zo. Er is oneigenlijk gebruik gemaakt van het e-mailbestand van de gemeente Groningen." [Ouderenjournaal, 2014-06-20]

Respons van de organisatie

"De gemeente heeft stappen ondernomen om dit in het vervolg te voorkomen. Maar de gemeente kan helaas niet uitsluiten dat de ontvangers van dit spam-bericht nog meer spam krijgen, zogenaamd afkomstig van de gemeente Groningen. Behalve de e-mailadressen zijn er geen persoonlijke gegevens van ontvangers van de mail in verkeerde handen gekomen. Ook is er geen sprake van een virus. De gemeente betreurt dat dit spam-bericht is verzonden en raadt de ontvangers aan om de afzender van het spam-bericht te blokkeren via hun e-mailprogramma. Ook het mailadres van Hulpverleningsdienst Groningen is gebruikt om vergelijkbare valse mails te versturen." [Ouderenjournaal, 2014-06-20]

Nasleep van het incident

"[nasleep van het incident]" [Ouderenjournaal, 2014-06-20]

Bronnen

2014-06-20

.