D9D1E2

Datalekken in Nederland

2013

Medische dossiers aangetroffen in bouwcontainer (2013-08-13)

[Organisatie | Verwerking | Betrokkenen | Soort (persoons)gegevens | Type incident | Beschrijving van het incident | Respons van de organisatie | Nasleep van het incident | Bronnen]

Organisatie

Trivium Meulenbelt Zorg.

Verwerking

Medische dossiers.

Betrokkenen

"[...] patiŽnten van Trivium Meulenbelt Zorg." [RTV Oost, 2013-08-13]

"Het gaat om gegevens van 18 cliŽnten die op de overbruggingsafdeling verbleven. Van deze 18 cliŽnten verblijven 17 cliŽnten inmiddels niet meer bij TMZ." [Medical Facts, 2013-08-15]

Soort (persoons)gegevens

" In totaal vond [...] vier ordners, waarin onder meer medicatiegegevens en behandelplannen van de patiŽnten staan." [RTV Oost, 2013-08-13]

"Het betreffen 'back-up' gegevens van het elektronisch cliŽntendossier. Dit zijn prints met een aantal gegevens van de cliŽnt voor het geval er een storing optreedt. In die situatie moet men op de afdeling op elk moment kunnen zien welke medicijnen iemand bijvoorbeeld gebruikt." [Medical Facts, 2013-08-15]

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid en mogelijk ook de beschikbaarheid van de verwerkte gegevens.

Beschrijving van het incident

"De container staat tussen de locatie Het Hof en het nieuwe Borsthuis aan de PC Borstlaan in Hengelo. [De 11-jarige vinder] was afgelopen weekend nieuwsgierig toen hij uit de anderhalve meter hoge container stoelen en schilderijen zag steken. Hij besloot erin te klimmen en vond toen de vier ordners." [RTV Oost, 2013-08-13]

Respons van de organisatie

"Plaatsvervangend bestuursvoorzitter [...] van Trivium Meulenbelt Zorg betreurt de zaak. Hij wil tot op de bodem uitzoeken hoe de ordners in de container terecht zijn gekomen. Volgens [de plaatsvervangend bestuursvoorzitter is er vermoedelijk iets mis gegaan tijdens de verhuizing van de overbruggingsafdeling. Die afdeling is verhuisd van het Hengelose ziekenhuis naar locatie Het Hof in Hengelo. Hij noemt het een kwalijke zaak omdat Trivium altijd strenge procedures hanteert ten aanzien van de persoonlijke gegevens van cliŽnten." [RTV Oost, 2013-08-13]

"TMZ wil lering uit dit incident trekken. Hoewel er heldere procedures en afspraken zijn over het omgaan met persoonlijke gegevens van cliŽnten, zal binnen alle TMZ locaties dit incident besproken worden ter voorkoming naar de toekomst." [Medical Facts, 2013-08-15]

Nasleep van het incident

[Nog onbekend].

Bronnen

2013-08-13

2013-08-15

.