D9D1E2

Datalekken in Nederland

2013

Verzekeraar stuurt voor tussenpersonen bedoelde pakketjes met waarde-overzichten beleggingsrekeningen naar klanten (2013-08-23)

[Organisatie | Verwerking | Betrokkenen | Soort (persoons)gegevens | Type incident | Beschrijving van het incident | Respons van de organisatie | Nasleep van het incident | Bronnen]

Organisatie

Aegon.

Verwerking

Verzending pakketjes waarde-overzichten aan tussenpersonen.

Betrokkenen

"[...] duizenden klanten met een beleggingsrekening [...]" [NOS, 2013-08-23]

Soort (persoons)gegevens

"Pakketjes met waarde-overzichten van de beleggingen van [...] klanten [...] Volgens Aegon gaat het om zo'n dertig pakketten die naar het verkeerde adres zijn gestuurd. Vijf pakketten zijn nog zoek." [NOS, 2013-08-23]

Type incident

Inbreuk op de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens.

Beschrijving van het incident

"Pakketjes met waarde-overzichten van de beleggingen van [...] klanten zijn per abuis naar individuele klanten gestuurd. Ze waren bestemd voor lokale tussenpersonen van de verzekeraar. [...] De NOS kreeg een pakketje met waarde-overzichten in bezit omdat het de ontvanger niet lukte het terug te geven aan Aegon. Het bedrijf deed geen enkele moeite om de privacygevoelige gegevens terug te krijgen. [...] [Een van de ontvangers kreeg half juli tijdens haar vakantie een raar telefoontje van Aegon. Of ze misschien een pakketje had ontvangen van de verzekeraar. [De ontvanger] zei dat ze op vakantie was en het dus niet wist. 'Dan is het goed', sloot de Aegon-medewerker het gesprek af. Terug van vakantie belden de buren aan bij [de ontvanger]. Ze overhandigden haar een pakketje van Aegon. Dat bevatte de waarde-overzichten van alle klanten met een Aegon-beleggingsrekening van een tussenpersoon. De brief met haar waarde-overzicht lag bovenop de stapel. 'Ik denk dat ze die per ongeluk gebruikt hebben om het pakket te adresseren.' Aegon bevestigt dat het inderdaad zo gegaan is. 'Die fout is bij zo'n dertig pakketten gemaakt.'" [NOS, 2013-08-23]

Respons van de organisatie

"Aegon zegt meteen actie te hebben ondernomen toen de fout was opgemerkt. 'De meeste pakketten zijn weer terug', zegt een woordvoerder. 'Er zijn er nog vijf zoek.' En daarvan is het pakket dat [de ontvanger] kreeg. Ze heeft verschillende keren contact gehad met Aegon nadat ze het pakket ontvangen had. Maar dat heeft er in zes weken tijd niet toe geleid dat Aegon het pakket is komen halen. 'Dat is ten onrechte niet gebeurd', zegt de woordvoerder. 'Zo nodig zouden we koeriers inzetten.'" [NOS, 2013-08-23]

Nasleep van het incident

Nog onbekend.

Bronnen

2013-08-23

.